HochlandOferty pracyAPLIKUJ!
Wartości to podstawaZaufanie, odpowiedzialność, ciągły rozwój. Sprawdź, jak działamy. Kogo szukamy?Specjalista, student, uczeń… szukamy otwartych, zaangażowanych i ambitnych! Proces rekrutacji1-2-3 i jesteś pracownikiem Hochland. Zobacz, co Cię czeka, jeśli zaaplikujesz.

Podstawa naszego sukcesu to nasze wartości

Praca w Hochland jest częścią naszego życia, którą chcemy kształtować w poczuciu spełnienia. Niniejsze wytyczne do zarządzania i współpracy tworzą podstawę naszego długofalowego i wspólnego sukcesu.

ZARZĄDZANIE

Przełożeni postępują zgodnie z zasadami zarządzania i dobrej współpracy.

 • Kierownictwo w porozumieniu z pracownikami wytycza jasne, ambitne i osiągalne cele, które wywodzą się z celów przedsiębiorstwa.
 • Kadra kierownicza zapewnia, że każdy będzie mógł mieć swój udział we wspólnym sukcesie firmy.
 • Kierownictwo, biorąc pod uwagę kwalifikacje, przygotowanie i zdolność wytwórczą współpracowników dokonuje podziału zadań i odpowiedzialności.
 • Kadra kierownicza dostrzega i docenia zdolności pracowników.

INICJATYWA WŁASNA

Postulujemy i wspieramy nastawienie: "Zaczynam! Biorę to w swoje ręce..."

 • Przyjmujemy odpowiedzialność, jesteśmy odważni, gotowi podjąć ryzyko, doceniamy samodzielne myślenie i działanie.
 • Akceptujemy fakt, że każda nowa inicjatywa niesie ze sobą ryzyko popełnienia błędu i może zakończyć się niepowodzeniem. Staramy się wyciągać wnioski i ucząc się na błędach nie popełniać ich po raz drugi.
 • Kierownicy wspierają inicjatywę i samodzielność swoich pracowników i stwarzają im przestrzeń do działania.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Postulujemy i wspieramy szczerość oraz wymianę.

 • Wyrażamy się jasno, otwarcie i szczerze, ale z szacunkiem dla osiągnięć i poglądów innych.
 • Dzielimy się wiedzą i wyrażamy swoją opinię przy podejmowaniu decyzji. Gotowi jesteśmy rozmawiać z każdym bez względu na stanowisko i miejsce pracy, przekonania i osobiste uprzedzenia, kierując się zasadą: dzielę się wiedzą, która posiadam; czerpię z wiedzy innych.
 • Słuchamy uważnie i zadajemy pytania, aby dowiedzieć się i zrozumieć, jakie są życzenia naszego partnera.
 • Ważne informacje przekazujemy krótko, zwięźle i rzeczowo unikając zbędnego rozdrabniania.

KULTURA INNOWACJI

Wzrastaliśmy i rozwijaliśmy się dzięki niezwykłym pomysłom, chcemy kontynuować to również w przyszłości.

 • Szukamy i wykorzystujemy najlepsze pomysły, niezależnie od tego z jakiego źródła pochodzą.
 • Naszym celem jest ciągły rozwój i doskonalenie. Nie chodzi tylko o rozwój nowych produktów, lecz także o wszystko, co robimy. Każde zadania, które przed nami stoją, pragniemy wykonywać jeszcze lepiej, stosując metodę "małych kroczków".
 • Sprawdzamy istniejące struktury pod względem niezbędności i wydajności.
 • Tworzymy warunki do rozwoju i realizacji nowych pomysłów. Sukcesy nas mobilizują - porażki nie zrażają.

STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE

Zaufanie i wzajemny szacunek są podstawą naszej współpracy.

 • Dużą wagę przywiązujemy do uczciwości i tolerancji w kontaktach między sobą. Rezygnujemy z próżności.
 • Obiecujemy tylko realne rzeczy, dzięki czemu pozostajemy wiarygodni.
 • Jesteśmy gotowi pomóc, ale także w określonej sytuacji gotowi przyjąć pomoc, ponieważ tylko wspólne działanie jest gwarancją sukcesu.

KONFLIKT JAKO SZANSA

Dopuszczamy konflikty i wykorzystujemy je jako szansę do znalezienia rozwiązań.

 • Otwartość, obustronny szacunek i tolerancja są podstawą naszego współdziałania - dotyczy to szczególnie krytyki.
 • Nasze zdanie wyrażamy rzeczowo i bezpośrednio, nawet w przypadku, gdy jest ono sprzeczne ze zdaniem naszych kolegów lub przełożonych.
 • Staramy się rozpoznać konflikty, traktujemy je bardzo poważnie i wspólnie dążymy do ich rozwiązania.

NAUKA I ROZWÓJ JAKO ZADANIE

Postulujemy i wspieramy naukę.

 • W ramach celów firmy szukamy i wykorzystujemy możliwości dalszego osobowego i zawodowego rozwoju.
 • Przełożeni wspierają ciągły rozwój swoich współpracowników, szukają ich mocnych stron i starają się zapewnić optymalne warunki do ich dalszego kształcenia oraz przygotowania kadry na przyszłość.
 • Naszą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z naszymi kolegami.

Wytyczne te regulują naszą współpracę we wszystkich działach i sektorach firmy, we wszystkich krajach. Są to normy, które nas wiążą i zobowiązują. Dlatego tak ważna dla nas jest identyfikacja z naszymi wartościami!